Radiácia, dozimetrické jednotky a meranie.

radMožno si poviete, že toto už trochu preháňame. Ale na pozadí posledných udalostí na Ukrajine,Japonsku to až také scestné naozaj nieje. Povieme si pár info o radiácií , jednotkách a spôsobe ich merania. Nemáme na mysli priamo jadrový konflikt/aj keď vylúčiť ho nikto nemože, že/, ale tieto informácie je možné použiť aj v mierovom živote, pri návšteve CT vyšetrenia, či kontrole potravín dovážaných z kadejakých exotických krajín.

 


Najprv niečo o meracích prístrojoch. Pre našu vec ich môžeme rozdeliť na dva základne druhy. A to intenzimetre a dozimtre. Dozimeter meria dávku ionizujúceho žiarenia. V preklade do slovenčiny, odmeria koľko ste toho dostali za ten čas keď ste sa pohybovali v zamorenom priestore. Je to informácia dôležita, proste viete či tam môžete vliezť aj zajtra, alebo toho mate už dosť a pre tú vodu musí isť niekto iný :-).
Naproti tomu intenzimeter meria okamžitú úroveň radiácie. Áno toto je Gegier-Mulerov počítač, ktorý Vám bude pukať do sluchátka. Je to niečo s čím odmeriate, ako je na tom okolie okamžite, alebo po návrate s rádioaktívneho prostredia skontrolujete koľko toho bordelu ostalo na Vás, na zbrani, aute či ako sú na tom Vaše potraviny alebo voda.
it65 01Z uvedeného je jasné, že oba druhy sú pre stalkera dôležite a viac ako vhodne sa doplňujú. Máme šťastie a v našich army shopoch sa povaľujú desiatky prístrojov v smiešnych cenový reláciách pôvodne určené pre komunistickú armádu. Predávajú sa ako zberateľské kúsky, ale absolútna väčšina je plne použiteľná. Najmä preto, že sú vyrobené fakt kvalitne a z poriadnych materiálov, ktoré boli určené pre hrubé vojenské zaobchádzanie. Poobzerajte sa po tužkových dozimetroch DC-1A-71, DC-1B-74,DC-3A-72, daľej SOSNA či EDOS a intezimetroch IT-65 alebo RGBT 62.
Samozrejme sú aj nové prístroje (Gamma Scout,Radex,Empos, Polimaster...) , ale tam začínate na 4-5 stovkách €.

Takže sa teraz pozrime nato čo to vlastne ideme merať. Je toho viac, ale praktický význam pre stalkera ma len pár.

Aktivita, intenzita žiarenia
Základnou jednotkou je Becqurel(Bq). Znamená stredný počet rádioaktívnych premien za jednotku času, teda matematicky 1 častica/ 1 s. Veličina je aktivita. Staršia jednotka je curie(Ci).Becquerel, teda aktivita, slúži len na opis rádioaktívneho zdroja v zmysle počtu premien v ňom prebiehajúcom. Nehovorí nám nič o druhu žiarenia, jeho energii, biologickom účinku atď. Podobne napríklad viditeľné svetlo nemá na organizmus také účinky, ako UV žiarenie, hoci vďaka ozónovej vrstve na nás pôsobí len zlomkom intenzity.

Expozícia,ožiarenie.
Jednotka expozície je Rentgen(R). Rentgen je zastarala jedotka, nová je coulumb na kilogram.

Absorbovaná dávka
Na meranie vplyvu rádioaktivity sa používa jednotka absorbovanej dávky žiarenia Gray/Gy).
Dávka žiarenia 1 gray znamená, že každý kilogram látky prijal pri ožiarení energiu 1 joule. Dávka teda charakterizuje iba energetické účinky žiarenia. Pri posudzovaní biologických účinkov rôznych druhov žiarenia ju požívame iba orientačne.Staršia jednotka je Rad. Prepočet je1 rad = 0,01 gray.


Ekvivalentná dávka
Keďže rôzne druhy rádioaktívneho žiarenia majú na živé organizmy rôzny vplyv, zavádza sa jednotka ekvivalentnej dávky žiarenia Sievert(Sv). Tá je rovná súčinu absorbovanej dávky žiarenia a koeficientu relatívnej biologickej účinnosti žiarenia. Napríklad pre alfa žiarenie, ktoré je omnoho nebezpečnejšie ako gama žiarenie je tento koeficient rovný 10. Pre beta či gama žiarenie je koeficient rovný 1 až 1,7.
Staršia jednotka je Rem. Prepočet 1 rem = 0,01 sievert

Existuje množstvo ďalších veličín a jednotiek, tie sú ale pre nás nepodstatné.
Povedzme si nebezpečná dávky.

Expozícia: Dávka 500 R počas 5 hodín je pre človeka smrteľná.
Absorbovaná dávka: Môže byť smrteľná1 až 2,5 Gy. Pri 10 Gy je 100%. Radiosenzitivita závisí od pohlavia a veku.
Ekvivalentná dávka:Dávka nad 1000 mSv vyvoláva chorobu z ožiarenia. Pri dávke 5000 mSv je úmrtnosť asi 50%, pri dávke 8000 mSv je úmrtnosť takmer stopercentná.
Všetci Stalkeri poznajú bar 100Radov. To znamená, že v bare nejaká tá rádioaktivita je, ale zrejme to prežijeme :-) .


A ešte ako sa nám prejavuje choroba z ožiarenia

cernobyl-radioaktiovitaAkútna choroba z ožiarenia sa začne prejavovať hneď po ožiarení, alebo niekoľko málo hodín po ožiarení. Sprevádzajú ju príznaky, ktoré sa nazývajú prodromálne príznaky. Patrí k nim celková slabosť, nevoľnosť, zvracanie, sucho v ústach, smäd, bolesť hlavy, pri vyšších dávkach problémy s trávením a hnačky. U niektorých postihnutých boli zaznamenané poruchy vedomia, spánku či stav podobný šoku.
Pri pozorovaní postihnutých v Černobyle sa ukázalo, že čím skôr došlo po ožiarení k zvracaniu, tým bola prognóza ďalšieho vývoja choroby horšia. Ďalej sa na exponovanom mieste na koži môže objaviť erytém, pocity svrbenia, pálenia. Po pominutí počiatočných príznakov, ktoré sú krátkodobé, nastupuje u ožiarených rôzne dlhé obdobie bez klinických príznakov. Napriek tomu, že postihnutým je lepšie, choroba skryte pokračuje až do obdobia plného rozvoja. Nastupujú horúčky, zvracanie, hnačky, krvácanie, zápaly slizníc. Objavuje sa infekcia podnietená zrútením obranných schopností organizmu. Zvracanie a hnačky vedú k dehydratácii, ohrozené sú obličky. Objavujú sa tiež kardiovaskulárne poruchy. Poškodená je krvotvorba, pečeň. Ktorákoľvek z týchto patologických zmien alebo ich kombinácia môže v tejto fáze spôsobiť smrť.
Pri veľmi vysokých dávkach (nad 10 Gy) nastane smrť poškodením centrálnej nervovej sústavy. Poškodené sú aj pohlavné žľazy. K strate plodnosti dochádza u mužov po dávkach 3 až 8 Gy, u žien už od 3 Gy. Toto obdobie trvá dva až tri týždne. U postihnutých, ktorí prežijú, pretože neboli vystavení smrteľnej dávke, pozvoľna nastupuje obdobie rekonvalescencie. Stav postihnutého sa pozvoľna zlepšuje, príznaky ustupujú, upravuje sa tvorba krvných elementov, klesá teplota, zlepšuje sa chuť do jedla. Môže dôjsť aj k úplnému uzdraveniu, ale u postihnutých nastáva častejší výskyt leukémie a iných nádorových ochorení. Pri akútnych lokálnych zmenách (prahová dávka 3 Gy pre poškodenie kože) dochádza k epilácii, ktorá môže byť po dávke nad 6 Gy trvalá. Najzávažnejšia forma akútnej choroby z ožiarenia je tzv. nervová, pri ktorej zaniká väčší počet nervových buniek. To vedie k poruchám orientácie, koordinácie, bezvedomiu a smrti.


A na záver tabuľka pre rôzne živočíchy.
pes - 3,5 Sv
človek - 2,5 až 4,5 Sv
myš - 5,5 Sv
žaba - 7 Sv
potkan - 7,5 Sv
králik - 8 Sv
baktéria Escherichia coli - 60 Sv
netopier - 200 Sv
škorpión - 400 Sv
Čo znamená, že keď Vám zdochne pes na účinky žiarenia, ste na rade Vy, ale také potkany budú mať ráj. :-).


Účelom tohto postu je dať Vám pár info o radiácií,veličinách a jednotkách. Toto je jedna z tých vecí, ktoré dúfam nebudem nikdy potrebovať.

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes