Pár tipov ku komunikácii v étere...

Intek H-512 PlusDoba poľných telefónov s veľkým červeným nápisom: "POZOR, NEPRIATEĽ POČÚVA!" je neodvratne preč. Všetka dnešná i budúce komunikácie prebiehajú a budú prebiehať pomocou rádiového spojenia. Samozrejme, ak beháte po lese sám, tak je otázka rádiokomunikácie (snáď okrem mobilného telefónu) takmer bezpredmetná (to takmer vysvetlím neskôr), ak však operujete vo väčšej skupine a nerobíte nič moc nelegálneho, môžu byť ručné rádiostanice (tzv. rúčka) výborným pomocníkom.

 

Čo sa týka mobilných telefónov, majú dve výhody, všetci ich poznáte:

mobilPrvý - mobilný telefón má v našej republike takmer každý, takže sa ním dá dovolať prakticky kedykoľvek, komukoľvek, kamkoľvek (podľa údajov CIA https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/lo.html. html na Slovensku  roku 2011 registrovaných 5.983 milliona mobilných telefónov, čiže viac ako obyvateľov krajiny.).

Druhá - skoro celá republika je pokrytá signálom mobilných operátorov, a ak ho čírou náhodou nemáte, stačí vyliezť na najbližšiu rovinku alebo kopček. Z uvedeného vyplýva jedna veľmi dôležitá, pozitívnu vlastnosť mobilného telefónu - možno ním privolať pomoc, poznáte to: Integrovaný záchranný systém 112, Hasiči 150, Záchranná služba 155, Polícia 158,  váš psychoanalytik, vaša domina, mamička atď.

S ostatnými vlastnosťami mobilného telefónu je to bohužiaľ horšie, sú to prevažne nevýhody:

Prvá - mobilný telefón je bez diskusie prevádzkovo najdrahším spôsobom komunikácie.

Druhá - všetka prevádzka vedená v sieti mobilných operátorov je trvalo monitorovaná bezpečnostnými a spravodajskými zložkami, takže stačí jediné podozrivé slovko a celý váš rozhovor bude nahraný, vrátane toho odkiaľ ste volali, komu ste volali a ako dlho ste volali (oficiálne sa všetky dáta o hovoroch uchovávajú z dôvodu prípadných reklamácií vyúčtovania hovorného). Odporúčam preštudovať veľmi poučný článok Vreckový Práskači z www.specnaz.cz.

Tretia - zapnutý mobilný telefón neustále komunikuje v sieti GSM (Global System for Mobile communications) s najbližšími vysielačmi BTS (Base Transceiver Station) a preto ho možno prakticky kedykoľvek lokalizovať a trvalo sledovať s presnosťou rádovo niekoľko sto metrov v teréne a niekoľko desiatok metrov v mestách (čím hustejšia je sieť vysielačov BTS tým je lokalizácia jednoduchšia). A ak o vás prejavia záujem bezpečnostné zložky, tak tie vás vďaka zariadení Agáta (v podstate sa jedná o mobilný BTS vysielač) dokážu sledovať s presnosťou na metre. (Izraelská armáda spolu s tajnou službou MOSAD v boji proti palestínskym teroristom experimentuje s upravenými protitankovými riadenými strelami, ktorá sa navádza na signál mobilného telefónu, kľudne aj v idúcom vozidle. V hlavici strely je malý BTS vysielač, ktorý vysiela impulzy dotazu, hľadaný mobilný telefón mu odpovedá a na túto odpoveď sa strela automaticky navádza.) Dáta o pohybe telefónnych staníc sa trvale zaznamenávajú a po určitú dobu archivujú, takže možno ľahko spätne zrekonštruovať pohyb sledovaného telefónu vrátane osôb (majiteľov mobilných telefónov), ktoré sa v blízkosti sledovaného mobilného telefónu nachádzali.

Čo z toho všetkého vyplýva.Ak si vyrazíte  na rodinný výlet z Prešova do Tatier, tak je jedno či zo sebou mobil nesiete alebo nie.Ak však vyrážate na niekoľko dní do lesov a máte nepríjemný pocit, že by vaša činnosť mohla byť bezpečnostnými zložkami nesprávne chápaná, zabudnite svoj mobil na týchto pár dní u priateľky, priateľa, v šuplíku v práci alebo u niekoho z rodiny.

Toľko o mobilných telefónoch a teraz si preberieme niečo zaujímavejšie a tým sú ručné rádiostanice - rúčky. Zo všetkého najskôr si preberieme jednotlivé, pre prevádzku občianskych rádiostaníc povolené frekvenčné pásma.

Pásmo KV - 27 Mhz / rádiostanice CB (Citizen Band)

Pre CB stanice je vyhradené frekvenčné pásmo 26,565 až 27,405 Mhz s maximálnym povoleným výkonom 4 W. CB pásmo je rozdelené na 80 kanálov 26,965-27,405 Mhz pre 1. až 40. kanál a 26,565-26,955 Mhz pre 41. až 80. kanál. Niektoré kanály sú na základe vzájomnej (nepísané) dohody predurčené pre:

Intek M601. kanál (26,965 Mhz) vyvolávací - na ňom sa jednotliví radisti zvolávajú, než prejdú na iné, vopred dohodnutú, pásmo.
9. kanál (27,065 Mhz) je núdzový kanál a slúži na privolanie pomoci, väčšinou je trvalo monitorovaný záchrannými službami alebo políciou, je akousi obdobou telefónneho čísla 112.
10. kanál (27,075 Mhz) - slúži vodičom kamiónovej dopravy, dá sa ale povedať, že ho využívajú aj ostatní vodiči, predovšetkým jeho odpočúvanie. Vodiči sa tu navzájom informujú o dopravnej situácii, radaroch, policajných raziách proti vodičom apod.
18. (27,175 Mhz), a 23. (27,255 Mhz) kanál - je vyhradený pre prevádzku diaľkovo ovládaných záznamníkov.
19. kanál (27,185 Mhz) - je všeobecne využívaný ako medzinárodný kanál vodičom kamiónovej dopravy (u nás nie je používaný).
24. (27,235 Mhz), 25. (27,245 Mhz), 52. (26,675 Mhz), 53. (26,685 Mhz), 76. (26,915 Mhz) a 77. (26,925 Mhz) kanál - na týchto kanáloch je povolený prenos digitálnych dát (tzv. packet rádio)
80. kanál (26,955 Mhz) - vyvolávací s použitím selektívnej voľby.

Dosah CB staníc je veľmi premenlivý a závisí na mnohých faktorov, počasie nevynímajúc. Pri povolenom výkone 4W majú najväčší dosah pevnej stanice s dobrým anténnym systémom, zvyčajne niekoľko desiatok kilometrov. Mobilná stanica (automobilový, lodný atď) majú dosah do desiatich kilometrov. Ručné stanice (rúčky) majú v bežnom teréne dosah maximálne tri kilometre.

Pásmo UKV - 446 Mhz / rádiostanice PMR (Public Mobil Radio)

Pre PMR je vyhradené frekvenčné pásmo 446,0 až 446,1 MHz s kanálovým odstupom 12,5 kHz. Anténa musí byť integrálnou súčasťou zariadenia a efektívny vyžarovaný výkon nesmie presiahnuť 500 mW. PMR pásmo je rozdelené na 8 kanálov. Ako už vyplýva z názvu Public Mobil Radio, sú rádiostanice PMR iba mobilné prenosné (rúčky). V bežnom teréne majú dosah okolo troch kilometrov.

7. kanál je monitorovaný horskou službou a slúži na privolanie pomoci

Ostatné pre prevádzku občianskych rádiostaníc povolená frekvenčné pásma

Okrem vyššie spomínaných, dvoch najrozšírenejších pásom pre CB a PMR existuje ešte ďalšie, menej používané, pre prevádzku ručných prenosných rádiostaníc povolená frekvenčné pásma.

pásmo VKV - 34 Mhz (4 kanály) s maximálnym povoleným výkonom 1 W
pásmo VKV - 45 Mhz (6 kanálov) s maximálnym povoleným výkonom 1 W
pásmo VKV - 80 Mhz (8 kanálov) s maximálnym povoleným výkonom 1 W
pásmo VKV - 170 Mhz s maximálnym povoleným výkonom 1 W a 5 W
pásmo UKV - 450 Mhz s maximálnym povoleným výkonom 1 W a 5 W

Čo sa týka rádiostaníc, nebudem vám odporúčať ani pásmo, ani výrobcu. Dôvod je jednoduchý, každé pásmo má svoje výhody a nevýhody. Rádiové vlny z nižšiu frekvenciu (27 Mhz, 34 Mhz, 45 Mhz, 80 Mhz) sa vedia trochu "ohnúť", a preto sa lepšie šíri v teréne, ich nevýhodou je vyššia citlivosť na priemyselné a atmosférická rušenia. Vyššia frekvencia (446 Mhz, 450 Mhz) sa šíria odrazom, a preto sú vhodné do mestskej zástavby (naopak ťažko prenikajú cez terénne prekážky, kopce, les apod), ich veľkou výhodou je, že nie sú citlivé na priemyselné rušenie, a preto poskytujú kvalitný signál bez rušenia a šumov.

Čo sa týka dosahu, všetky ručné rádiostanice umožňujú kvalitnú komunikáciu na vzdialenosť do troch kilometrov, viac od nich nečakajte (v otvorenom teréne pri priamej viditeľnosti je dosah samozrejme väčší, môže dosiahnuť rádovo desiatok kilometrov).

Hoci nechcem uprednostňovať žiadna frekvenčné pásma (ako som už povedal, každé má svoje výhody a nevýhody), odporučím vám niektoré základné tipy, ktorými by ste sa pri nákupe rádiostaníc mali riadiť.

Prvý - je dobré, vie ak rádiostanica pracovať (vysielať aj prijímať) na niekoľkých frekvenčných pásmach (dôvody boli už spomenuté).
Druhý - rádiostanica by mala umožňovať pripojenie externého slúchadla a mikrofónu, prípadne hands free súpravy. Dôvod je jasný, komunikácia cez reproduktor je pomerne hlasná, čo je v niektorých situáciách krajne nežiaduce, ďalším pádnym dôvodom je obslužný komfort.
Tretí - rádiostanice by mala umožňovať pripojenie externej antény. To vám umožní z akejkoľvek rúčky vytvoriť na vyvýšenom mieste základňovú stanicu s dosahom niekoľkonásobne väčším než je dosah s pendrekovou anténou, ktorú používate pri pohybe.
Štvrtý - je dobré, ak má rádiostanica vstup pre napájanie z externého zdroja, napr. akumulátora vozidlá, transformátora apod.
Piaty - rádiostanica by mala byť vybavená scannerom (režim SCAN). Scanner vám umožní monitorovať rádiovú prevádzku na frekvenčnom pásme, ktoré používate, a prípadne zistiť, či je vo vašom okolí je niekto, kto by mohol vašu komunikáciu odpočúvať.
Šiesty - rádiostanica by mala mať voliteľný výkon vysielača (u CB zvyčajne 1 W a 4 W).Dôvodom je predĺženie životnosti batérií a zníženie dosahu a tým aj zmenšenie možnosť odpočúvania.

No a tak sme sa dostali k ďalšiemu dôležitému bodu rádiovej komunikácie a tým je utajenie. Prečo utajenia? Všetky rádiová pásma sú priebežne monitorovaná bezpečnostnými zložkami (vidíte, už nás zase špehujú) a v prípade, že sa nejakému UIDovi od odpočúvania bude zdať vaša komunikácia podozrivá, nahrá ju samozrejme k neskoršej analýze. Preto vaša komunikácia musí obsahovať minimum použiteľných informácií, respektíve žiadne použiteľné informácie.

Teraz si tu preberieme niekoľko základných pravidiel, ktorými by ste sa pri rádiovej komunikácii mali riadiť.

Pravidlo prvé - minimalizujte komunikáciu na čo najkratšiu dobu, a ak nemáte nič dôležité, tak mlčte, tzv. rádiový kľud. Ak môžete komunikovať vizuálnymi signály, používajte ich. Rádio používajte ako posledná možnosť v prípade, že iné metódy komunikácie nemožno použiť.

Kto z vás bol na vojne, určite si spomenie na šialený predpis Spoj 4-1 Spojovací prevádzkový poriadok ozbrojených síl ČSSR, kde boli popísané pravidlá rádiového fonickej prevádzky. Pre tých, kto to nezažili a chcú si urobiť akúsi predstavu o komunikáciu podľa vojenských predpisov v praxi, popíšem, ako taká komunikácia spravidla prebiehala:

"Stôl, stôl, stôl, tu jama, jama, ako ma počujete."

"Jama, jama, jama, tu stôl, stôl, opakujte, vidím vás za päť, počujem za nula."

"Stôl, stôl, stôl, tu jama, jama, zarátaním pre doladenie. Jeden, dva, tri, štyri, päť, .........."

"Jama, jama, jama, tu stôl, stôl, nerozumiem, započítajte pre doladenie."

Týmto spôsobom prebiehala komunikácia tak dlho, kým v niektorej rádiostanici nedošli batérie,alebo sa jeden z operatórov nezastrelil....

Pravidlo druhé - kódujte svoju komunikáciu. Ak nemáte rádiostanicu vybavenú šifrátorom alebo digitálnym maskovačom reči (a tú väčšina z vás, ak nechcete porušovať platné zákony, nemá) potom musíte dodržiavať niektoré bezpečnostné pravidlá.

Než sa pustíte do akejkoľvek rádiovej komunikácie, tak sa pár týždňov poflakujte po zdieľaných frekvenciách amatérskych pásiem a počúvajte, ako sa bavia skúsení rádioamatéri. Sprvu možno nebudete príliš rozumieť, ale žiadny strach, časom sa do toho dostanete. Potom postupne začnite monitorovať komunikáciu technických služieb, stavebných firiem, taxislužby, energetických závodov apod. a snažte sa zvládnuť ich štýl konverzácie. Ako náhle zmáknete ich slovník, snažte sa na svojich akciách používať rovnaké výrazy a obraty, aké ste odpočuli.

Ak sa niekto napichne na váš kanál a bude počúvať rozhovor typu: "Jozef, pošli mi sem ešte jednu Japonku betónu a Ukrajinca s pivom, ..." tak ho to po chvíli prestane baviť. Ak však začnete komunikovať vojenským kódovým žargónom (napr. podľa Obrazu 238, tabuľky HT-7 a pod) "Masív, Artuš, Božena 30, Dávid 200, ..." tak si buďte istí, že budete mať veľa poslucháčov, ktorí si starostlivo nahrajú všetku vašu komunikáciu.

Pamätajte, debilné komunikácie o pive a cemente nikoho nezaujímajú, ako náhle však začnete zjavne zámerne používať nezvyčajné slovné obraty a výrazy, logicky si každý položí otázku, prečo to dotyčný robí, pravdepodobne pre to, že chce pred poslucháčmi niečo skryť, preto, že pácha čosi nekalého.

Pravidlo tretie - používajte krycie mená. Pokojne nech éterom lietajú Ferkovia, Ďusovia,  Milanova, hlavne však nech to nie sú vaše skutočné mená. Najlepšie skúsenosti mám s menami začínajúcich rovnakým písmenom ako vaše skutočné meno. Napríklad voláte sa Michal, môže byť vaša krycie meno Myšiak .
Čím by som rozprávanie o rádiovej komunikácii uzavrel? Asi varovaním. Ak čokoľvek do éteru capnete, dobre to zvážte. Hoci ste relatívne anonymný, máte veľa rovnako relatívne anonymných poslucháčov. Ak však vďaka neopatrnosti pri komunikácii túto svoju anonymitu narušíte, stáva sa z vás, na rozdiel od vašich poslucháčov, konkrétna osoba, na ktorú je možné ukázať prstom. Ono to staré heslo "POZOR, NEPRIATEĽ POČÚVA!" ,keď si definujeme slovo nepriateľ,možno až také staré nie je....

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes