Prvá pomoc TCCC III.

Tactical combat casualty care logoPo krátkej prestávke sa znovu dostávame k TCCC. V tomto článku sa budeme venovať písmenu R – Respiration z algoritmu MARCH, čo značí ošetrenie poranení, ktoré bránia fyziologickej aktivite pľúc - rozpínaniu, pričom dnes sa zameriame konkrétne na pneumotorax.

Pneumotorax je život ohrozujúci stav, pri ktorom sa dôsledkom poranenia (traumatický, napríklad strelné poranenie), alebo vnútorného samovoľného poškodenia dýchacej sústavy v hrudnej dutine (spontánny, napríklad pri cystickej fibróze) nahromadí vzduch (fyziologický stav hrudnej dutiny je vzduchoprázdno), a tým bráni rozpínaniu pľúc (pľúca kolabujú), čím sa dýchanie stáva neefektívnym. Pneumotoraxy s ktorými sa môžeme stretnúť delíme na otvorené a tenzné, v následujúcich riadkoch si popíšeme tieto patologické stavy a rovnako si aj popíšeme zákroky potrebné ich ošetreniu.

TENZNÝ

Tento typ pneumotoraxu je najnebezpečnejší a dôsledkom úrazu sa najčastejšie stáva silným úderom do rebier v linea axillaris, čím môže dôjsť k prederaveniu pľúcnej steny a následnému unikaniu vzduchu z poškodeného orgánu do pleury. Tento typ pneumotoraxu nejde ošetriť neinvazívnym spôsobom, čiže by ošetrenie nemal vykonávať človek bez základných znalostí anatómie hrudníka a rovnako bez toho aby tento zákrok nevykonával v minulosti aspoň pri tréningu. Zákrok sa robí zavedením dekompresnej ihly priechodnosti 12G, alebo 14G (nižšie číslo = vyššia priechodnosť) do druhého interkostálneho priestoru v linea mamillaris, alebo do piateho interkostálneho priestoru v linea axillaris. Pri poraneniach je vysoká šanca hemotoraxu, čiže dekompresnú ihlu budeme musieť približne po desiatich minútach vymeniť z dôvodu nepriechodnosti spôsobenej krvou, ktorá zahltí
katéter.

r1
Obr. ukazuje indikovaný bod pre punkciu ihlour2
Obr. ukazuje rozloženú dekompresnú ihlu, skladá sa z obalu, ihly a katétra, pričom po zavedení ihly ostáva v hrudníku len gumový katéter

OTVORENÝ

V urgentnom prostredí je tento pneumotorax najčastejšie spôsobený bodnými, alebo strelnými ranami. Podľa štatistiky US DoD umrie na dôsledky pneumotoraxu až 33 % vojakov v moderných konfliktoch. Otvorený pneumotorax je na ošetrenie omnoho jednoduchší ako tenzný a jeho ošetrenie by mal zvládnuť za pomoci prostriedkov autolekárničky každý absolvent prípravného kurzu v autoškole. Základ spočíva v tom, aby sme poranenie zakryli tkzv. polopriedušným krytím, a tým dosiahli jednosmernú ventiláciu plynov z hrudníka smerom von. V našich končinách je najčastejšie použitie igelitového sáčku, ktorý o hrudník prilepíme z troch strán tak, aby neprilepenou stranou mohol unikať vzduch, ale rovnako sa používajú aj Aschermanove chlopne, ktoré majú pre tento účel špeciálny ventil a ich použitie je jednoduchšie a rýchlejšie ako lepenie sáčku. Medzi trendy v modernej urgentnej medicíne za oceánom patria hrudné krytia HyFin od firmy NARescue a rovnako aj SAM Chest Seal, ktoré majú oproti Aschermanovym chlopniam vyššiu adhéziu a taktiež aj odolnosť, ich cena je však dvoj až trojnásobne vyššia ako cena Aschermanovej chlopne.

r3
aplikácia improvizovanej hrudnej chlopne

r4

polopriedušné krytie HyFin Vent

POLOHOVANIE

Pri poranení pľúc je polohovanie pacienta mierne kontroverzná téma, keďže odborníci sa nevedia zhodnúť na ktoré pľúce otočiť raneného. Osobne zastávam názor, že raneného treba uložiť do stabilizovanej polohy na bok, kde sa nachádza poranený orgán. Dôvod je ten, že na zdravé pľúce je pri tomto úkone vyvíjaný menší tlak a krv z poškodeného pľúca sa vplyvom gravitácie zhromažďuje v oblasti, kde nijak neovplyvňuje aktivitu zdravého pľúca a taktiež aj svojou váhou pôsobí na krvácajúcu ranu, čím pomáha zastaviť krvácanie.

Pre Urbanstalker spracoval Matej Pevný

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes